Worship Songs for Sept. 6 (Outdoor Service)

Փառք Քեզի Յաւետ

 

Դուն, Տէր, իմ կեանքս համակ,

դուն, Տէր, իմ կեանքս մոլար,

փոխեցիր ամբողջովին:

Քու սէրդ, Տէր, իմ կեանքս է,

քու կեանքդ, Տէր, իմ մեջս է,

Փառք քեզի, միշտ փառք քեզի:

 

 1. Մաքրեցիր անցեալս, փոխեցիր ներկաս,

հոգացիր պէտքերս, անհաշիւ կարիքներս,

Այո, վըստահ եմ եւ վաղուան համար:

Փառք—— քեզի յաւէտ:

 

Դուն, Տէր, իմ կեանքս համակ,

դուն, Տէր, իմ կեանքս մոլար,

փոխեցիր ամբողջովին:

Քու սէրդ, Տէր, իմ կեանքս է,

քու կեանքդ, Տէր, իմ մեջս է,

Փառք քեզի, միշտ փառք քեզի:

 

 1. Յանցանքներս գիտես, կասկածներս անլուր,

ծախողութիւններս եւ տըկարութիւններս,

Սակայն վըստահ եմ դուն կ’ընդունիս զիս:

Փառք—– քեզի յաւէտ:

 

Դուն, Տէր, իմ կեանքս համակ,

դուն, Տէր, իմ կեանքս մոլար,

փոխեցիր ամբողջովին:

Քու սէրդ, Տէր, իմ կեանքս է,

քու կեանքդ, Տէր, իմ մեջս է,

Փառք քեզի, միշտ փառք քեզի:

 

 1. Ով Տէր իմ Յիսուս, դուն ինծի կուտաս միշտ ուրախութիւն,

եւ առաջնորդութիւն,

Նաեւ քաջութիւն իմ ճամբուս համար.

Փառք—–քեզի յաւէտ:

 

Դուն, Տէր, իմ կեանքս համակ,

դուն, Տէր, իմ կեանքս մոլար,

փոխեցիր ամբողջովին:

Քու սէրդ, Տէր, իմ կեանքս է,

քու կեանքդ, Տէր, իմ մեջս է,

Փառք քեզի, միշտ փառք քեզի:

 

 1. Քու արքայութիւնդ, Տէր, չունի վախճան.

Սուրբ Խօսքդ ալ, Յիսուս,

կը մընայ յաւիտեան:

Ուստի կ’ուխտեմ ես ծառայել քեզի:

Փառք—–քեզի յաւէտ:

 

 

 

Մէկ Ենք Մենք

 

 1. Մէկ ենք մենք իր Հոգիով,

մէկ ենք մենք Տէրոջմով:

Մէկ ենք մենք իր Հոգիով,

մէկ ենք մենք Տէրոջմով:

Կը խնդրենք, Տէր, բոլորս ալ

մէկ ըլլանք քու շնորհքով:

Եւ գիտնան Քիրստոնեայ ենք մեր սիրով, մեր սիրով.

Պիտ’ տիգնան Քրիստոնեայ ենք մեր սիրով:

 

 1. Պիտ’ քալենք իրարու հետ,

պիտ’ քալենք ձեռք ձեռքի:

Պիտ’ քալենք իրարու հետ,

պիտ’ քալենք ձեռք ձեռքի

Աւետելով Աստուծոյ

սէրն ու գութն անխըքտիր

Եւ գիտնան Քիրստոնեայ ենք մեր սիրով, մեր սիրով.

Պիտ’ տիգնան Քրիստոնեայ ենք մեր սիրով:

 

 1. Պիտ’ գործենք իրարու հետ,

պիտ’ գործենք կողք կողքի:

Պիտ’ գործենք իրարու հետ,

պիտ’ գործենք կողք կողքի:

Պահելով ամէն մարդու

արռանիք ու պատիւ

Եւ գիտնան Քիրստոնեայ ենք մեր սիրով, մեր սիրով.

Պիտ’ տիգնան Քրիստոնեայ ենք մեր սիրով:

 

 1. Փառք մեր Հօր Աստուծոյն՝

բոլոր բարեաց աղբիւր:

Փառք Յիսուս Քրիստոսի՝

քաւիչն բոլոր մեղքի:

Փառք Սուրբ Հոգիին՝

մըղիչ ոյժը մեր կեանքին:

Եւ գիտնան Քիրստոնեայ ենք մեր սիրով, մեր սիրով.

Պիտ’ տիգնան Քրիստոնեայ ենք մեր սիրով:

 

 

 

Որգան Ծառայեմ

 

Սիրտս Յիսուսի տալէն ի վեր,
Մինչ ճամբաս Ինք կ’ուղղէ,
Մէջն եմ Իր թագաւորութեան,
Որքան ծառայեմ, այնքան քաղցր է:

 

Որքան ծառայեմ, այնքան քաղցր է,
Որքան ես սիրեմ, սէր նոր կը պարգեւէ,

Երկնային են օրերս, միշտ սիրտս ուրախ է,
Որքան ծառայեմ, այնքան քաղցր է:

 

Ամէն պէտք Ինք կը հայթայթէ,
Արատ շնորհք նուիրէ,
Ամէն օր ճամբաս պայծառ է,
Որքան ծառայեմ, այնքան քաղցր է:

 

Որքան ծառայեմ, այնքան քաղցր է,
Որքան ես սիրեմ, սէր նոր կը պարգեւէ,

Երկնային են օրերս, միշտ սիրտս ուրախ է,
Որքան ծառայեմ, այնքան քաղցր է:

 

 

Քու Տանդ Մէջ

 

Քու տանըդ մէջ, քու տանըդ մէջ,

Քու տանըդ մէջ պէտք ունիս դուն Յիսուսի,

Քու տանըդ մէջ, քու տանըդ մէջ,

Քու տանըդ մէջ պէտք ունիս դուն Յիսուսի,

Ի՜նչ օրհնեալ է տան մէջ կեանքը,

ի՜նչ օրհնեալ է տան մէջ կեանքը,

Յիսուսով, քու տանըդ մէջ.

Ի՜նչ օրհնեալ է տան մէջ կեանքը,

ի՞նչ օրհնեալ է տան մէջ կեանքը,

Յիսուսով քու տանըր մէջ:

 

Իմ տանըս մէջ, իմ տանըս մէջ,

իմ տանըս մէջ պէտք ունիմ ես Յիսուսի.

Իմ տանըս մէջ, իմ տանըս մէջ,

իմ տանըս մէջ պէտք ունիմ ես Յիսուսի.

Ի՜նչ օրհնեալ է տան մէջ կեանքը,

ի՜նչ օրհնեալ է տան մէջ կեանքը,

Յիսուսով, իմ տանըս մէջ.

Ի՜նչ օրհնեալ է տան մէջ կեանքը,

ի՞նչ օրհնեալ է տան մէջ կեանքը,

Յիսուսով իմ տանըս մէջ:

 

 

Ամէնօրեայ Իր լոյսին Հետ

 

 1. Ամէնօրեայ իր լոյսին հետ,

ծագող պայծառ արեւուն հետ,

Աստուած իր սէրն մէզ՝ կը յայտնէ,

ու փըրկութեան կը հրաւիրէ:

Լայն բաց սիրտըդ շնորհքին առջեւ,

որ ներսիդիդ ծագի արեւ.

Լայն բաց սիրտըդ շնորհքին առջեւ

որ ներսիդիդ ծագի արեւ:

 

 1. Ամէնօրեայ օդին նըման,

կարեկցութեամբ մը աննըման,

Իրկենարար շնորհքովը Տէրն

կ’ողողէ մեզ ջինջ երկինքէն:

Լայն բաց սիրտըդ խօսքին առջեւ,

որ մագրըւի ամէն բան սեւ.

Լայն բաց սիրտըդ խօսքին առջեւ,

որ մաքրըւի ամէն բան սեւ:

 

 1. Արագավազ ջուրերուն հետ,

խըռովայոյզ օրերուդ մէջ,

Շնորհաց աղբիւրն տե’ս,

կը հոսի կարմիտ խաչեն Գողգոթայի:

Լայն բաց սիրտըդ խաչին ներքեւ

որ ըստանաս դուն իր պարգեւ,

Լայն բաց սիրտըդ խաչին ներքեւ

Որ ըստանաս դուն իր պարգեւ: