SHOGHAGAT Youth Cultural Center

Saturday Armenian Language Classes (Eastern & Western)

Saturdays from 10am-1pm

Eastern: Mrs. Karine Derkevorkian

Western: Mrs. Sevan Derbedrossian

Ages: 5-15

Fall 2020 Enrollment Starting Soon!

Shoghagat Youth Cultural Center operates under the auspices of the Armenian Evangelical Brethren Church to teach the Armenian language and culture to our young generation in the Greater Los Angeles area.

Ինչո՞ւ Շողակաթ

Հայ Աւետարանական Եղբայրներու Եկեղեցին, հոգեւոր սնունդին հետ զուգահեռ կ’ուզէ ամբողջացնել իր առաքելութիւնը «Կերտելու տիպար հայորդիներ» հիմնադրելով Շողակաթ Մանկապատանեկան Մշակութային Կեդրոնը: Շողակաթի շաբաթօրեայ գործունէութիւնը պիտի ընդգրկէ Հայերէն լեզուի ուսուցում՝ Արեւելահայերէն եւ Արեւմտահայերէն բաժիններով:

Ծրագիրը պիտի ընդգրկէ նաեւ դասապահեր սերմանելու հայ մշակոյթի աւանդները պատանիներու հոգիներէն ներս, երգի եւ երաժշտութեան, պարի եւ ասմունքի միջոցաւ, որոնք հայկական բարքերու եւ սովորութիւններու ծանօթացման հետ պիտի ծաղկեցնեն մատղաշ սերունդին մօտ հայու ինքնութիւնը:

The mission of Shoghagat Youth Cultural Center is to provide Armenian Studies within a safe, friendly environment conducive to learning. Saturday lessons include reading, writing, speaking, understanding the Armenian language as well as Armenian history, music and songs.

Join the Shoghagat Mailing List!

Subscribe

* indicates required
Important Dates

  • January 4, 2020: Enrollment for Spring

  • January 11, 2020: Classes Resume

  • April 11, 2020: No Class

  • April 25, 2020: Special Event Details TBA

  • May 16, 2020: Participation in Mother’s Day Program (Details TBA)

  • May 23, 2020: Last Class Day of Spring

  • May 30, 2020: End of Year Program (Tentative)

Meet our teachers

Karine Derkevorkian

Karine Derkevorkian

Eastern Armenian & Music Instructor

“Music of Armenia has deep ties with its sister arts – together they shape our life and identity.”

EDUCATION:
Karine Derkevorkian graduated with honors from both the Sarajev Music School and the Romanos Melikian Governal Music College in Yerevan. Her instructors included Professor Igor Yavryan, who continued the traditions of the Russian school of the people’s artist Pavel Serebriakov on the Armenian soil. She holds a recent AA Degree in Social Science from Glendale Community College.

PUBLICATIONS:
An avid journalist, Karine Derkevorkian has authored countless articles in Armenian publications across the Middle East, Armenia, and the United States (including a series of articles devoted to musical review).

AWARDS & TITLES:
Karine Derkevorkian is a 25-year (1978-2003) veteran faculty member of the Arab Music Conservatory’s piano department in Aleppo, Syria. For serving as an Armenian musician in Syria, her name is mentioned in the Armenian Brief Encyclopedia (2003, Yerevan). She has been a faculty member at Lark Conservatory since 2004, teaching piano performance, along with writing and translating numerous articles for the Conservatory on a yearly basis.

Sevan Derbedrossian

Sevan Derbedrossian

Western Armenian Instructor

"Teaching Armenian to our children is a mission. I consider it a duty to serve my Armenian Society, and contribute in preparing future Armenian generations."

Education:
Certificatre to Teach Armenian in the Diaspora, INALCO, France
BA in Faculty of Arts and Department of English Literature, University of Damascus
Computer Office Administration, Mashdots College
Language to Live in - Teacher Training Course

I was born in Damascus, Syria and grew up there in a small but very ancient Armenian community. I attended “St. Tarkmanchats” Armenian School. After high school, I graduated from the University of Damascus with a Bachelor of Arts degree in English Literature. I moved to the United States in 1999. After settling in LA, I went to Los Angeles Community College, where I took a few child development classes, and Mashdots College, where I earned a certificate in Computerized Office and Accounting. I have worked in many places in Syria and the United States, and I have taught and worked as an administrator in my own school in Syria. I also worked at St. Gregory Armenian Church before I joined the lovely faculty of A.G.B.U. MDS.

I am married and have two teenagers.

I can proudly say that my passion for all things Armenian is so great, that I spend most of my time serving our community.

Shoghagat News

Questions? Call Us!

(818) 254-8806

Let’s Get Started!

4 + 3 = ?

Thank you for your interest.

A complete application and signed waivers will complete enrollment. Tuition checks made payable to “Armenian Evangelical Brethren Church” earmarked “Shoghagat“.

1800 Lake Street | Glendale, CA 91201