Worship Songs for Sept. 20 (Outdoor Service)

Ալէլոուիա Փրկուած Եմ

 

Լուր մը ունիմ, բարի լաւ, ալէլուիա,

Յիսուս սըրտիս մէջ մըտաւ, ալէլուիա:

Շնորհքովն ներէց իմ մեղքերս,

Երբոր մըտաւ սըդտէք ներս,

«Քուկդ եմ» փըսփըսաց իմ Տէրս, ալէլուիա:

 

Ալէլուիա փրկուած եմ.

Փառք Աստուծոյ փրկուած եմ,

Քանի նեղ ճամբան կ’երթամ,

Գիշեր ցորեկ կը ցնծամ,

Իր արիւնով սրբուած եմ, ալէլուիա:

 

Յիսուսի սուրբ արիւոնվ, ալէլուիա,

Տեղ գըտայ ես Տէրոջ քով, ալէլուիա,

Կողին աղբիւրն սուրբ արեան

Սրբացուց զիս յաւիտեան,

Արժանացայ փրկութեան, ալէլուիա:

 

Բարեկամ մը արդ ունիմ, ալէլուիա,

Օգնութեան կը վստահիմ, ալէլուիա,

Քանի մեղքերս Ինք վերցուց,

Ինձ աղօթել սորվեցուց,

Եւ կամքն ընել հասկեցուց, ալէլուիա:

 


Ո՜հ, Տէր Իմ, Կ’ուզեմ

 

Ոհ, Տէր իմ, կ’ուզեմ ձայնըդ միշտ լըսել

Ոհ, Տէր իմ, կ’ուզեմ քեզ հնազանդել:

 

Զօրացրու ինձ, Տէր, Քո սուրբ Խօսքովդ,

Առաչնորդէ, Տէր հանապարհովդ:

Զօրացրու ինձ, Տէր, Քո սուրբ Խօսքովդ,

Առաչնորդէ, Տէր հանապարհովդ:

 

Ոհ, Տէր իմ, կ’ուզեմ քեզ փառաբանել.

Ոհ, Տէր իմ, կ’ուզեմ քեզ գովերգել:

 

Զօրացրու ինձ, Տէր, Քո սուրբ Խօսքովդ,

Առաչնորդէ, Տէր հանապարհովդ:

Զօրացրու ինձ, Տէր, Քո սուրբ Խօսքովդ,

Առաչնորդէ, Տէր հանապարհովդ:

 

 

Ոհ, Տէր իմ, կ’ուզեմ Սուրբ Հոգով լեցուել.

Ոհ, Տէր իմ, կ’ուզեմ քեզ ծառայել:

 

Զօրացրու ինձ, Տէր, Քո սուրբ Խօսքովդ,

Առաչնորդէ, Տէր հանապարհովդ:

Զօրացրու ինձ, Տէր, Քո սուրբ Խօսքովդ,

Առաչնորդէ, Տէր հանապարհովդ:


Աստծո Սերը

 

Աստծո սերը մեծ է շատ,

Անսահման է ու անհուն,

Աստծո սերը մեծ հրաշք է,

Օգնում է մնալ կանգուն։(2)

 

Կրկ։

Աստծո սերը, Աստծո սերը,

Մեր հոգին է ջերմացնում,

Աստծո սերը,Աստծո սերը

Հավիտյան կյանք է շնորհում։(2)

 

Աստծո հրաշք սիրուց զատ

Չկա ուրիշ ոչ մի սեր,

Թե չլիներ Աստծո սերը

Հիսուս չէր իջնի խաչվեր։(2)

 

Կրկ։

Աստծո սերը, Աստծո սերը,

Մեր հոգին է ջերմացնում,

Աստծո սերը,Աստծո սերը

Հավիտյան կյանք է շնորհում։(2)

 

 


Գարուն Հրաշալի

 

Մի տխրիր մի դժգոհիր դու նորա համար,

Որ հանդիպել ես դժուարութեան,

Որ խաղաղ գարնան սպսասել ես շատ երկար,

Յիսուսով կստանաս անպայման:

 

Մեզ համար գարուն հրաշալի,

Հոտաւէտ ձաղիկներով լեցուած,

Ուղարկում է Աստուած գարուն հիանալի,

Գողգոթայի խաչով ստեղծուած:

 

Ով որ իր երիտասարդ կեանքը նուիրի,

Ծառայութեան Արարիչ Աստուծոյն,

Դա իր ծերութեան օրերում նոյնպէս կապրի,

Աստուծ տրուած հոգեւոր գարուն:

 

Մեզ համար գարուն հրաշալի,

Հոտաւէտ ձաղիկներով լեցուած,

Ուղարկում է Աստուած գարուն հիանալի,

Գողգոթայի խաչով ստեղծուած:

 

Մենք ձկտում ենք որ կեանքի

գարնան արեւը,

Փայլի մեր ծարաւած սրտերում,

Եւ Աստուծոյ Հոգոյն հրաշալի պտուղները,

Սուրբ գարնան հետ աճեն մեր հոգում.

 

Մեզ համար գարուն հրաշալի,

Հոտաւէտ ձաղիկներով լեցուած,

Ուղարկում է Աստուած գարուն հիանալի,

Գողգոթայի խաչով ստեղծուած:

 

Մեզ օգնիր որ լինենք

Քեզ միշտ հաւատարիմ,

Սուրբ կեանք ապրենք երկըրի վրայ,

Որ մեղքը չը յաղթի նոյնիսկ մէկ տկարի,

Եւ գարնան մէջ ապրենք յաւիտեան:

 

Մեզ համար գարուն հրաշալի,

Հոտաւէտ ձաղիկներով լեցուած,

Ուղարկում է Աստուած գարուն հիանալի,

Գողգոթայի խաչով ստեղծուած:

 


Կուզեմ Ապրել Քեզմով Միայն

 

Կուզեմ ապրել Քեզմով միայն, լսեսլ Քո անուշ ձայն,

Մարդկանց պատմել միշտ բարձրաձայն, պիտ գաս անպայման,

 

Դու իմ սրտում վտակ, սէր ես Դու բովանդակ,

Կուզեմ ապրել Քեզմով միայն, լսել Քո անուշ ձայն: (2)

 

Յիսուս Փրկիչ ներիր Դու ինձ, որ ապրել եմ ինձ համար,

Ունայն է ներսս լցրու Յոգովդ, ապրեմ Քեզ համար:

 

Դու իմ սրտում վտակ, սէր ես Դու բովանդակ,

Կուզեմ ապրել Քեզմով միայն, լսել Քո անուշ ձայն: (2)

 

Երկրաւոր եմ, մարմնաւոր եմ, ձանձրացած կը գամ Քեզ մօտ,

Գոգեւոր ու երկնային կեանք տուր իմ սրտին:

 

Դու իմ սրտում վտակ, սէր ես Դու բովանդակ,

Կուզեմ ապրել Քեզմով միայն, լսել Քո անուշ ձայն: (2)

 

Օրհնեալ լինի Քո գալն Փրկիչ, խաւարս լոյս փոխեցիր,

Ախտոտուած աննշանիս, սպիտակ հագցրեցիր

 

Դու իմ սրտում վտակ, սէր ես Դու բովանդակ,

Կուզեմ ապրել Քեզմով միայն, լսել Քո անուշ ձայն: (2)