Entries by Admin

Լաւագոյնին Պատրաստուիլ

Ա. Պետ. 3:8-17   Արդեօ՞ք կարելի է լաւագոյնին պատրաստուիլ, լաւագոյն հալածանքին ու նեղութեան: Պետրոս գրեց այս նամակը, որպէսզի պատրաստէ հաւատացեալները հալածանքի մեծ փորձութեան, իր մօտեցումը լաւատեսութիւն էր ու դրական, իր […]

Ժամանակ Ունի՞ս Մտածելու

«Զօրաց Տէրը այսպէս կ’ըսէ, ձեր ճամբաներուն վրայով մտածեցէք» Անգեայ 1:5   Որքա՞ն ժամանակ կը յատկացնենք մտածելու, խորհելու եւ խոկալու մեր անհատական ընտանեկան եւ ազգային վիճակներուն, գործերուն եւ պէտքերուն մասին: Յաճախ […]

Worship Songs for Oct. 4 (Outdoor Service)

Ու Քո Փրկարար   Ու սրտիս անհուն թեւերով խնդուն Աստուած իմ հոգով Քեզ փառաբանեմ Մտքիս թռիչքով, երազով սիրուն, Աստուած իմ սրտով Քեզ փառաբանեմ   Ու Քո փրկարար, Քո սրտի ձայնով […]

Worship Songs for Sept. 27 (Outdoor Service)

Եւ Ալ Աւելի Տէրոջ կը վստահի՞ս կեանքիդ մէջ բոլոր Ան կըլլա՞յ թանկագին քեզի ամէն օր, Իրեն աշակե՞րտնես եւ իր խօսքով լի, Սուրբ Հոգին կուտայ քեզ եւ ալ աւելի:   Եւ […]

Worship Songs for Sept. 20 (Outdoor Service)

Ալէլոուիա Փրկուած Եմ   Լուր մը ունիմ, բարի լաւ, ալէլուիա, Յիսուս սըրտիս մէջ մըտաւ, ալէլուիա: Շնորհքովն ներէց իմ մեղքերս, Երբոր մըտաւ սըդտէք ներս, «Քուկդ եմ» փըսփըսաց իմ Տէրս, ալէլուիա:   […]

Worship Songs for Sept. 6 (Outdoor Service)

Փառք Քեզի Յաւետ   Դուն, Տէր, իմ կեանքս համակ, դուն, Տէր, իմ կեանքս մոլար, փոխեցիր ամբողջովին: Քու սէրդ, Տէր, իմ կեանքս է, քու կեանքդ, Տէր, իմ մեջս է, Փառք քեզի, […]

Worship Songs for Aug. 30 (Outdoor Service)

Յիսուսի Հետ Ամէն Տեղ   Ամէն տեղ կ’երթամ ես Տէր Յիսուսի հետ, Ամէն տեղ կ’ապահովէ զիս Նա յաւէտ, Առանց Իրեն ոչ մէկ տեղ կ’ըլլամ ուրախ, Ամէն տեղ Յիսուսի հետ կ’երթամ […]

Worship Songs for Aug. 23 (Outdoor Service)

Կ’օրհնենք Քեզ, Աստուած   Կ’օրհնենք քեզ, Աստուած, զի Փրկիչը եկաւ, Խաչին վրայ մեռաւ եւ վերն փառքով համբարծաւ,   Ալէլուիա, մեր Փրկիչը, Ալէլուիա, ամէն, Ալէլուիա, քուկդ է փառքը, սրբէ մեզ նորէն: […]

Worship Songs for Aug. 16 (Outdoor Service)

Այս Է Այն Օրն Այս է այն օրն, այս է այն օրն որ Տէրն ըստեղծեց Ծընծանք, երգենք, ցընծանք, երգենք եւ ուրախանանք: Այս է այն օրն որ Տէրն ըստեղծեց, Ծընծանք, երգենք […]