Entries by Admin

«Քաջալերուած եմ»: Praise for Pastor Shanlian’s Book from AMAA Executive Director/CEO

Սիրելի Տիգրան,   Մօտ տասը ամիս է որ «քաջալերանք»դ գրասեղանիս վրայ տեղ գրաւած է եւ կ’սպասէ որ արձագանգեմ: Խորագիրը արդէն Քրիստոնէական կեանքի հարազատ դրսեւորումներէն մէկն է, վեր բարձրացնելով ընկճեալն ու […]

Toy Drive for Local Kids

We’re collecting new unwrapped toys starting the last Sunday of October. Toys can be dropped off on the social hall stage all month long in November. This service project is […]

I Saw the LORD: A Wake-Up Call for Your Heart

An 8-Session Journey to Personal Revival (Wednesday Nights) Please review all meeting dates and plan your schedules to be there for each session. Thank you! Full schedule below. REGISTER NOW! […]

An Evening with Sister Hanna Christenn

Join us Tuesday evening at 7pm for a special evening with guest, Sister Hanna Christenn. Sister Hanna served in Anjar for almost 50 years and then volunteered as a missionary […]